National Anthem of Ukraine (piano arrangement)

Audio & Sheet Music Gift

Photo by Marjan Blan (Unsplash)

English: As a creator, composer and pianist, but above all as a human being, I would like to share with all of you this beautiful melody that I have decided to arrange for piano. For me, this piece reflects the unbreakable courage, unity and strength of the Ukrainian nation, as well as the kindness, sensitivity and depth of its people. So listen, play and share freely. Let this be another ray of sunshine to help fight the darkness of today’s world – carry it along and pass it on! 💙💛

Español: Como creador, compositor y pianista, pero sobre todo como ser humano, me gustaría compartir con todos vosotros esta hermosa melodía que he decidido arreglar para piano. Para mí, esta obra refleja el inquebrantable coraje, la unidad y la fuerza de la nación ucraniana, así como la bondad, la sensibilidad y la profundidad de su gente. Así que escuchad, interpretad y compartid libremente. Que este sea un rayo de sol más y que ayude a combatir la oscuridad en el mundo actual: ¡llévalo y pásalo! 💙💛

Lietuvių: Kaip kūrėjas, kompozitorius ir pianistas, bet visų pirma kaip žmogus, noriu pasidalinti su visais Jumis šia nuostabia melodija, kurią nusprendžiau aranžuoti fortepijonui. Šis kurinys man atspindi nepalaužiamą Ukrainiečių Tautos drąsą, vienybę ir stiprybę, taip pat jos žmonių gerumą, jautrumą, bei gilumą. Tad klausykite, grokite ir dalinkitės laisvai. Tegul tai būna dar vienas saulės spindulys padedantis kovoti su tamsa nūdienų pasaulyje – nešk jį kartu ir perduok kitiems! 💙💛